Νέα Βύσσα Ν. Έβρου, Τ.Κ. 68001
Τηλ./Fax: +30 25520 71515
email: skaratheodoris@yahoo.gr


VYSSEIA 2016 1.jpg

VYSSEIA 2016 2.jpg

VYSSEIA 2016 3.jpg

VYSSEIA 2016 4.jpg

VYSSEIA 2016 5.jpg